Sidebar

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์